قالب استوری معرفی مجالس مذهبی

شناسه قالب : 1055
5 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام برای اطلاع رسانی در خصوص زمان، مکان و … مجالس مذهبی به خصوص مجالس ماه محرم کاربرد دارد. شما می توانید متن ها را ویرایش کنید و موسیقی را تغییر دهید و خروجی بگیرید تا در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری