قالب لوگو موشن نمایشگاه اتومبیل

شناسه قالب : 1116
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
16 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن برند و نام تجاری خود را به زیبایی نمایش دهید. قالب لوگوموشن نمایشگاه اتومبیل برای مقدمه فیلم های ورزشی، مسابقات، بازی ها، تبلیغات تلویزیونی و … مناسب است. لوگو و متن خود را جایگزین کنید و موسیقی را تغییر دهید و ویدیوی خود را دریافت کنید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری