قالب لوگو موشن ساده

شناسه قالب : 1199
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
6 ثانیه
معرفی قالب

ساخت لوگوموشن یکی از راه های تبلیغ برند و کسب وکار شماست و شما می توانید از این طریق مخاطبان خود را افزایش دهید. به راحتی لوگو و متن خود را جایگزین کنید و از ویدیو خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها