لوگو موشن نویزدار سریع

شناسه قالب : 1226
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
7 ثانیه
معرفی قالب

برای تبلیغ کسب و کار خود، لوگوموشن بسازید و مشتریان و مخاطبان خود را افزایش دهید. این لوگوموشن لوگوی شما را به صورت متفاوتی نمایش می دهد و برای مقدمه فیلم ها، بازی ها، تبلیغات تلویزیونی، شرکتی و … مناسب است. لوگو و متن خود را جایگزین کنید و ویدیوی خود را دریافت نمایید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها