قالب اینترو پازل

شناسه قالب : 1314
5 متن
2 تصویر
0 ویدیو
18 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن نام تجاری  وکسب وکار خود را به مخاطبانتان به صورت ویژه معرفی کنید. قالب اینترو پازل در محیطی رنگارنگ و شاد و به سبک بازی های قدیمی لوگوی شما را نمایش می دهد. لوگوی خود را جایگزین کنید و متن ها را تغییر دهید و در صورت نیاز موسیقی دلخواه خود بارگزاری کنید و خروجی بگیرید. امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری