قالب استوری فروشگاه مبلمان

شناسه قالب : 1387
3 متن
4 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با استفاده از این قالب به سرعت پست ها و استوری های خیره کننده ای برای اینستاگرام خود ایجاد کنید. ما برای شما اشکال، پس زمینه و سایر عناصر حرکتی اضافه کردیم تا بتوانید با استفاده از آنها مبلمان، طراحی داخلی، محصولات، لباس ها و پوشاک خود را پست یا استوری کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری