قالب لوگو موشن گل های رنگی

شناسه قالب : 1544
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب لوگوموشن گل هایرنگی برند خود را در ذهن مخاطبان خود ثبت کنید و کسب و کار خود را تبلیغ کنید. این قالب مناسب برای کسب و کارهای فروشگاهی از جمله آرایشی بهداشتی،آرایشگاه ها،محصولات پوستی،گلفروشی و …. است. کافیست لوگو و متن خود را جایگذاری کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری