قالب لوگو موشن ساعت هوشمند

شناسه قالب : 1601
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
8 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن برند و نام تجاری خود را در ذهن ها ماندگار کنید و مخاطبان و مشتریان خود را افزایش دهید. این قالب سه سایز افقی، پست و استوری دارد شما می توانید لوگو و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید و در عرض چند دقیقه ویدیوی خود را دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری