قالب تیزر دیجیتال مارکتینگ

شناسه قالب : 1645
17 متن
1 تصویر
0 ویدیو
89 ثانیه
معرفی قالب

قالب تیزر دیجیتال مارکتینگ قالبی بسیار زیبایی است که شما با استفاده از این قالب می توانید کسب و کار خود را در حیطه دیجیتال مارکتینگ به دیگران معرفی کنید و باعث جذب مخاطبان بیشتر شوید.کافیست متن مورد نظر خود را جایگذاری کنید و خروجی بگیرید.ویدیتور،ویدیوساز آنلاین ایرانی

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری