قالب استوری تبریک روز مادر

شناسه قالب : 1683
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری تبریک روز مادر یکی از قالب های زیبا و جذابی است. با استفاده از این قالب روز مادر را به صورت خاص تبریک بگویید. کافیست تصویر و متن خود را جایگذاری کنید و خروجی بگیرید.ویدیتور،ویدیوساز آنلاین ایرانی

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری