قالب تیزر سینمایی

شناسه قالب : 1875
6 متن
0 تصویر
0 ویدیو
42 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت تیزر تبلیغاتی سینمایی یک تبلیغات حرفه ای برای کسب وکار خود بسازید و حرفه و مهارت های خود را تبلیغ کنید. مناسب برای مقدمه فیلم ها، افتتاحیه ها و … متن ها را ویرایش کنید و در صورت نیاز موسیقی را تغییر دهید و خروجی بگیرید. ( این قالب دارای دو سایز افقی و مربع است. )

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها