قالب استوری شهادت امام علی(ع) و شب قدر

شناسه قالب : 1897
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب استوری اینستاگرام، شهادت امام علی (ع) را به مخاطبان خود تسلیت بگویید. عکس ومتن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید در عرض چند دقیقه ویدیوی شما آماده است و می توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری