استوری تبلیغاتی

شناسه قالب : 191
6 متن
2 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب
با استفاده از این قالب به سرعت پست ها و استوری های خیره کننده ای برای اینستاگرام خود ایجاد کنید. ما برای شما اشکال، پس زمینه و سایر عناصر حرکتی اضافه کردیم تا بتوانید با استفاده از آنها مبلمان، طراحی داخلی، محصولات، لباس ها و پوشاک خود را پست یا استوری کنید.
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری