قالب استوری گردشگری

شناسه قالب : 1914
3 متن
4 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری اینستاگرام گردشگری برای معرفی تورهای داخلی و خارجی، معرفی محصول و … مناسب است. عکس و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. با ویدیتور به راحتی استوری های حرفه ای و جذابی بسازید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری