قالب لوگو موشن موج آب

شناسه قالب : 2002
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
8 ثانیه
معرفی قالب

لوگوموشن موج آب را می توانید به راحتی با جایگزین کردن اطلاعات خود،شخصی سازی کنید تا در ویدیویی زیبا به تبلیغ کسب و کار خود بپردازید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری