قالب استوری معرفی کانال

شناسه قالب : 2022
3 متن
2 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

این قالب معرفی مختصری از کانالی که در آن فعالیت می کنید ارائه می دهد. حوزه های مختلفی مانند کانال سیگنال، فروش محصولات، ارائه خدمات و ….  را می تواند شامل شود. از لوگو و عکس محصول خود برای جایگذاری در این ویدیو می توانید استفاده کنید و متن مورد نظر خود را هم بنویسید سپس خروجی بگیرید و استفاده کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری