قالب اسلایدشو تاریخی

شناسه قالب : 2033
1 متن
26 تصویر
0 ویدیو
149 ثانیه
معرفی قالب

قالب اسلایدشو تاریخی با داشتن تم قدیمی جلوه ای خاص به تصاویر شما می دهد و میتواند خاطرات گذشته را به زیبایی نمایش دهد. این قالب همچنین برای تصاویر خانوادگی، دوستانه، عاشقانه و … مناسب است. محتوای خود را جایگزین کرده و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری