قالب لوگو موشن دود رنگی

شناسه قالب : 2071
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
6 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن تبلیغی مناسب برای شرکت و یا کسب و کار خود داشته باشید. کافیست لوگو خود را بارگذاری کنید و متن مورد نظر خود را بنویسید سپس خروجی دلخواه خود را بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری