قالب استوری گل فروشی

شناسه قالب : 2091
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت قالب استوری اینستاگرام، استوری های جذاب و حرفه ای برای پیج خود بسازید و دنبال کنندگان خود را افزایش دهید. این قالب برای گل فروشی ها، فروشگاه ها و … مناسب است. محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری