قالب اینترو اقتصاد

شناسه قالب : 2102
8 متن
0 تصویر
0 ویدیو
12 ثانیه
معرفی قالب

قالب اینترو کافه در فضایی سه بعدی و شیشه ای محتوای شما را نمایش می دهد و باعث جذب مخاطبان بیشتری برای شما می شود. این قالب برای نمایش نمودارهای آماری، اقتصادی و … مناسب است. برای ساخت این ویدیو به راحتی چند کلیک متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری