قالب اسلایدشو طبیعت

شناسه قالب : 2104
2 متن
8 تصویر
0 ویدیو
40 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت اسلایدشو یک آلبوم ویدیویی برای خودتان بسازید. قالب اسلایدشو طبیعت برای تصاویر خانوادگی، روزمره، طبیعت و … مناسب است. برای ساخت این ویدیو محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری