قالب پست تور گردشگری

شناسه قالب : 2116
9 متن
11 تصویر
0 ویدیو
30 ثانیه
معرفی قالب

قالب پست اینستاگرام تور گردشگری برای معرفی خدمات آژانس های مسافرتی، معرفی محصول، جشنواره های تابستانه و … مناسب است. برای ساخت این ویدیو محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید بعد از چند دقیقه ویدیوی شما آماده است و می توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری