قالب لوگو موشن ماشین

شناسه قالب : 2118
0 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن ماشین، می توانید برای مجموعه های مختلفی از جمله نمایشگاه و گالری ماشین یا تعمیرگاه خودرو تبلیغ کنید. محیطی جالب و متفاوت برای رونمایی از لوگو شما که برای نمایش آن به راحتی می توانید تصویر مورد نظر خود را جایگذاری کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری