قالب لوگو موشن مایع

شناسه قالب : 2122
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
13 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن برند و نام تجاری خود را تبلیغ و به دیگران معرفی کنید و از این طریق مخاطبان و مشتریان خود را افزایش دهید. این قالب برای مقدمه فیلم ها، تبلیغات و … کاربرد دارد، محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید و از نتیجه لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری