قالب تیزر جنگ

شناسه قالب : 2143
30 متن
15 تصویر
0 ویدیو
95 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت این تیزر، برای مصارف مختلفی می توانید یک ویدیو جذاب و متفاوت داشته باشید. مصارفی از قبیل معرفی خدمات و محصولات کسب و کار، عکس های یادگاری و خاص، معرفی یک سری رویدادها مانند جنگ که در نمونه می بینید و ... . به راحتی در قسمت های مشخص شده عکس ها و متن های خود را جایگذاری کنید و ازین ویدیو خاص لذت ببرید.
 

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری