استوری عاشورای حسینی

شناسه قالب : 2150
4 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب عاشورای حسینی یک قالب استوری اینستاگرام است که با استفاده از صحنه های ظهر عاشورا با جلوه های زیبا طراحی شده که برای عرض تسلیت ماه محرم به ویژه عاشورا یا تاسوعای حسینی برای شما آماده سازی شده و قابل ویرایش میباشد .هم اکنون میتوانید این قالب را ویرایش و شخصی سازی کنید و تسلیت ویژه عرض کنید .

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری