قالب پست گردهمایی

شناسه قالب : 2172
7 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

برای ایونت یا رویدادی که می خواهید برگزار کنید نیاز به یک ویدیو برای تبلیغات دارید؟ به راحتی اطلاعات ایونت خود را در این قالب وارد کنید و سپس در سایز مورد نظرتان خروجی بگیرید و از نتیجه کار لذت ببرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری