اسلایدشو مدرن

شناسه قالب : 218
18 متن
15 تصویر
0 ویدیو
نامحدود
معرفی قالب
این قالب جالب برای ساخت هرگونه نمایش اسلاید، معرفی یا ارائه وب و فیلم از عکس های اینستاگرام مناسب است. همچنین شما می توانید از این پروژه برای مقدمه شرکت ها، نمایش اسلایدی سریع، ساده، ماجراجویی، عروسی، عاشقانه، سفر و آلبوم عکس استفاده کنید.عکس و متن خود را جایگزین و از دیدن ویدیوی خود لذت ببرید.
این قالب تغییر پذیر است (امکان حذف و جابه جایی اسلایدها)
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری