قالب استوری تخفیف

شناسه قالب : 2181
5 متن
0 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت استوری اینستاگرام تخفیف، می توانید به بهترین شکل، اطلاع رسانی لازم را به مشتریان خود انجام دهید. این ویدیو با ظاهری زیبا برای هرگونه استوری متنی دیگری نیز می تواند بکار گرفته شود. کافیست متن های مورد نظر خود را در قسمت های مشخص شده وارد کنید و خروجی گرفته و استفاده کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها