قالب لوگو موشن دایره ای

شناسه قالب : 2266
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب

ساخت لوگوموشن به شما کمک می کند که نشان تجاری (لوگو) و برند خود را به زیبایی به دیگران معرفی و آن را در ذهن ها ثبت و ماندگار کنید. این قالب برای مقدمه فیلم ها، تبلیغات شرکتی، تلویزیونی و … مناسب است. برای ساخت این ویدیو می توانید محتوای خود را جایگزین کنید و در دو سایز افقی یا مربع خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها