استوری گردشگری

شناسه قالب : 227
3 متن
7 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب
قالب استوری گردشگری مناسب برای نمایش جاذبه های توریستی و آژانس های مسافرتی.عکس های خود را بارگزاری کرده و متن را ویرایش کنید و دنبال کنندگان خودرا متحیر کنید.همین الان رایگان امتحان کن!
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری