استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 229
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب
از این قالب برای پویا کردن عکس خود استفاده کنید و مخاطبانتان تحت تاثیر قرار دهید، فقط کافیست عکس خود را بارگزاری کرده و متن را ویرایش کنید و از ویدیوی خود لذت ببرید.
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری