استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 232
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با استفاده از این قالب استوری اینستاگرام زیبا مشتریان و فالوورهای خود را متحیر کنید.عکس را بارگزاری کرده و متن را ویرایش کنید و از نتیجه لذت ببرید مناسب برای تبلیغات مدلینگ و ... . همین الان رایگان ویدیو خودتو بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری