استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 233
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

استوری خود را با این قالب استوری اینستاگرام در چند ثانیه ایجاد کنید. فقط عکس خود را اضافه و متن را جایگزین کنید و از نتیجه کار لذت ببرید. همین الان استوری خودتو بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری