لوگو موشن صاعقه

شناسه قالب : 234
1 متن
1 تصویر
0 ویدیو
7 ثانیه
معرفی قالب

لوگوی خود را با شعله های درخشان روشن کنید. مناسب برای معرفی یوتیوب، تبلیغات تجاری، فیلم های تبلیغاتی و سایر پروژه ها. متن و لوگوی خودرا اضافه و در عرض چند دقیقه ویدیوی سفارشی خودرا دریافت کنید. امتحانش کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری