استوری تبلیغاتی

شناسه قالب : 238
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با این قالب استوری اینستاگرام، استوری جذاب اینستاگرام خود را ایجاد کنید. فقط عکس خود را جایگزین و متن را ویرایش کنید. عکاسان، رسانه های مد، مغازه ها و فروشگاه ها می توانند از این قالب استفاده کند. رایگان امتحانش کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری