استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 239
4 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با این قالب استوری اینستاگرام دنبال کنندگان خود را متحیر کنید. فقط عکس و متن را جایگزین کنید و از ویدیوی خود لذت ببرید. همین الان استوری خودتو بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری