استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 240
1 متن
2 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

از قالب استوری اینستاگرام برای جذابیت بیشتر عکس های خود استفاده کنید و مخاطبانتان را تحت تاثیر قرار دهید.عکس را بارگزاری و متن را ویرایش کنید بعد از چند لحظه ویدیوی شما آماده است و میتوانید آن را به اشتراک بگذارید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری