قالب استوری گلخانه

شناسه قالب : 2404
5 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

قالب استوری گلخانه مناسب برای تبلیغ و معرفی کسب و کار شما می باشد. از این ویدیو می توانید برای تبلیغ انواع فعالیت ها از جمله گلفروشی و گلخانه ها استفاده نمایید. کافیست در قسمت های مشخص شده عکس و متن مورد نظر خود را وارد کرده و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها