قالب معرفی اپلیکیشن

شناسه قالب : 2407
13 متن
11 تصویر
0 ویدیو
55 ثانیه
معرفی قالب

برای معرفی نرم افزار خود می توانید تیزر تبلیغاتی بسازید. قالب معرفی اپلیکیشن در محیطی ساده و سفید محیط و قابلیت های نرم افزار شما را به دیگران نمایش می دهد. تصاویر و متن مورد نظر خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری