استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 246
11 متن
9 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با استفاده از این قالب استوری اینستاگرام به سرعت پست ها و استوری های خیره کننده ای برای اینستاگرام خود ایجاد کنید. فقط عکس های خود بارگزاری کرده و متن را ویرایش کنید.همین الان ویدیو خودتو بساز!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری