قالب اسلایدشو کریسمس

شناسه قالب : 2533
11 متن
11 تصویر
0 ویدیو
52 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت اسلایدشو یک آلبوم دیجیتال از تصاویر خود بسازید و خاطرات کریسمس و سال نو خود را ثبت و ماندگار کنید. برای ساخت این ویدیو کافیست متن و تصاویر خود را جایگزین کنید و در صورت نیاز موسیقی را تغییر دهید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری