استوری اینستاگرام

شناسه قالب : 258
3 متن
1 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با این قالب استوری اینستاگرام، استوری جذاب اینستاگرام خود را ایجاد کنید. فقط عکس خود را جایگزین و متن را ویرایش کنید. عکاسان، مغازه ها و فروشگاه ها می توانند از این قالب استفاده کنند. امتحانش کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری