لوگو موشن طلایی

شناسه قالب : 264
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
12 ثانیه
معرفی قالب

این قالب ارائه لوکسی از لوگوی شما است که لوگوی شما را از داخل انبوهی از ذرات طلایی با یک حرکت دودی نشان می دهد. شما می توانید از این قالب در فیلم ها ، تبلیغات ، معرفی و...استفاده کنید. لوگوی خودرا بارگزاری کرده و متن ها را ویرایش کنید و از نتیجه لذت ببرید.همین الان امتحان کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری