قالب تیزر معرفی مرکز آموزشی

شناسه قالب : 2660
14 متن
10 تصویر
0 ویدیو
نامحدود
معرفی قالب

این قالب برای معرفی مراکز آموزشی، مدرسه و دانشگاه، کلاس های درسی و غیر درسی و … مناسب است. با ساخت این ویدیو شما می توانید مرکز آموزشی خود را به صورت ویژه به دیگران معرفی کنید و مخاطبان و دانش آموزان بیشتری جذب کنید. محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید.

این قالب تغییر پذیر است (امکان حذف و جابه جایی اسلایدها)
16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری