قالب لوگو موشن ساده روشن

شناسه قالب : 2662
2 متن
1 تصویر
0 ویدیو
10 ثانیه
معرفی قالب

با ساخت لوگوموشن برند و نام تجاری خود را به دیگران معرفی کنید و مخاطبان بیشتری جذب کنید. عکس و متن خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. منتظر چی هستی؟ رایگان امتحان کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری
برچسب ها