استوری تبلیغاتی

شناسه قالب : 268
3 متن
7 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

استوری جذاب اینستاگرام خود را با این قالب استوری اینستاگرام ایجاد کنید. فقط عکس های خود را جایگزین و متن را ویرایش کنید. رستوران ها، کافه ها، فست فودی ها و ... می توانند از این قالب استفاده کنند.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری