قالب اینترو اخبار

شناسه قالب : 2681
2 متن
8 تصویر
0 ویدیو
17 ثانیه
معرفی قالب

قالب اینترو اخبار برای تبلیغات تلویزیونی، اطلاع رسانی ها، مقدمه فیلم ها، کانال های اطلاع رسانی در زمینه کریپتو، ارز، اخبار روز دنیا و … مناسب است. با چند کلیک ساده محتوای خود را جایگزین کنید و خروجی بگیرید. رایگان امتحان کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری