استوری عروسی

شناسه قالب : 273
0 متن
7 تصویر
0 ویدیو
15 ثانیه
معرفی قالب

با این قالب استوری اینستاگرام عکس های عروسی، عکس های خانوادگی یا تعطیلات خود را به اشتراک بگذارید. امتحانش کن!

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری