قالب تیزر ماه رمضان

شناسه قالب : 2764
6 متن
4 تصویر
0 ویدیو
19 ثانیه
معرفی قالب

استشمام عطر خوشبوی رمضان از پنجره ملکوتی شعبان گوارای وجود پاکتان، ماه رمضان مبارک. می توانید برای تبریک این ماه مبارک به دوستان و آشنایان خود از این قالب مناسبتی زیبا استفاده نمایید. می توانید با تغییر متن ها و عکس ها قالب را شخصی سازی کنید و همچنین می توانید خروجی در ابعاد استوری و مربع پست نیز دریافت کنید.

16:9 سایز افقی
1 : 1 سایز پست
9:16 سایز استوری